مقدار ترکیه زندان صندوق قانون زندانی

مقدار: ترکیه زندان صندوق قانون زندانی قانون اساسی نماینده مجلس خبر

گت بلاگز اخبار حوادث پسر جوان هنگامی که سر قرار تلگرامی با یک دختر رفت،با 4پسر تنومند روبرو شد

چند روز پیش پسری به نام داوود درحالی‌که سوار بر خودروی 206خود بود به یکی از خیابان‌‌های شهرک غرب رفت تا با دختری به نام پرستو ملاقات کند. آنها به‌تازگی و از طری

پسر جوان هنگامی که سر قرار تلگرامی با یک دختر رفت،با 4پسر تنومند روبرو شد

عبارات مهم : تلگرام

چند روز پیش پسری به نام داوود درحالی که سوار بر خودروی 206خود بود به یکی از خیابان های شهرک غرب رفت تا با دختری به نام پرستو ملاقات کند. آنها به تازگی و از طریق خبر رسان تلگرام آشنا شده است بودند و این نخستین قرار ملاقات ارزش بود.

همشهری نوشت:پسر جوان وقتي به محل قرار رسيد پيامكي از پرستو دريافت كرد كه از او خواسته بود به رستوراني در آن حوالي برود. داوود ماشينش را پارك كرد و پياده شد ولی در همين هنگام 4مرد نقابدار از خودروي پژويي كه آنجا پارك بود بيرون آمدند و به او حمله كردند.

مردان نقابدار به ضرب و شتم داوود پرداختند و قصد ربودنش را داشتند. ولی مرد جوان با داد و فرياد توجه رانندگان خودروهاي عبوري را جلب كرد و آنها به كمكش رفتند. مردان نقابدار وقتي خود را در برابر جمعيت ديدند گروگان خود را رها كرده و 2 نفر از آنها پشت فرمان خودروي داوود نشستند و با دزدی اين ماشین متواري شدند.

پسر جوان هنگامی که سر قرار تلگرامی با یک دختر رفت،با 4پسر تنومند روبرو شد

در دام دوست تلگرامي

پسر جوان كه وحشت كرده بود با پليس تماس گرفت و ماجرا را گزارش كرد. تحقيقات براي شناسايي و دستگيري آدم ربايان شروع شد و مأموران حدس زدند كه دوست تلگرامي داوود پشت پرده اين ماجراست. پسر جوان در اين خصوص گفت: با پرستو در خبر رسان تلگرام آشنا شدم. او به من پيام داد و گفت با ديدن عكسم به ياد پسرموردعلاقه اش افتاده كه چند وقت پيش در يك تصادف جانش را از دست داده. بعد از آن آشنايي ما شروع شد و او با همين حرف ها فريبم داد و يك روز گفت كه مي خواهد مرا ببيند. اصلا فكرش را نمي كردم كه او نقشه ربودن مرا در سر دارد و حالا هم نمي دانم آیا چنين نقشه اي كشيده بود.

چند روز پیش پسری به نام داوود درحالی‌که سوار بر خودروی 206خود بود به یکی از خیابان‌‌های شهرک غرب رفت تا با دختری به نام پرستو ملاقات کند. آنها به‌تازگی و از طری

دستگيري

با بیانات پسر جوان، قاضي رستمي بازپرس شعبه چهارم دادسراي ويژه دزدی پایتخت کشور عزیزمان ایران دستور بازداشت پرستو را صادر كرد. از سوي ديگر شماره پلاك خودروي شاكي در اختيار تمامي واحد هاي گشت پليس قرار داده شد تا اينكه چند روز بعد اين ماشین درحالي كه در حاشيه پایتخت کشور عزیزمان ایران به آتش كشيده شده است و سوخته بود، پيدا شد.

ماموران در ادامه موفق به شناسايي پرستو شدند و او را دستگير كردند. وي بعد از انتقال به اداره آگاهي راز آدم ربايي را فاش كرد و گفت: چند وقت پيش يكي از بستگانم به نام فرهاد شماره موبايل داوود (شاكي پرونده) را در اختيارم قرار داد. او گفت داوود پولش را خورده و شكايتش هم به جايي نرسيده هست. از طرفي همسر فرهاد به شدت مريض بود و براي درمان او نياز به پول داشت. همين شد كه حاضر شدم به او كمك كنم تا پولش را بعد بگيرد. من با شاكي طرح دوستي ريختم و طبق نقشه او را به محل قرار كشاندم ولی به جاي من، فرهاد و دوستانش به آنجا رفتند.

اعترافات دختر جوان كافي بود تا ماموران فرهاد و 3همدست وي را دستگير كنند. فرهاد كه طراح اين نقشه بود در تحقيقات به قاضي رستمي گفت: مدتي قبل تصميم گرفتم منزل ام را بفروشم كه با داوود (شاكي) آشنا شدم. او خريدار منزل ام بود و 10 ميليون تومان از پول منزل ام را به من چك داد و سند را به نامش زدم ولی چك او وصول نشد.

پسر جوان هنگامی که سر قرار تلگرامی با یک دختر رفت،با 4پسر تنومند روبرو شد

برگشت زدم و حتي حكم جلب سيارش را گرفتم ولی او محل سكونتش را تغيير داده و من هيچ آدرسي از او نداشتم. از طرفي در خبر رسان تلگرام به او پيام دادم ولی او مرا بلاك كرد. هيچ ردي از او نبود و از همه بدتر اينكه همسرم به شدت مريض شده است بود و براي درمان او به پول نياز داشتيم. تنها فكري كه به ذهنم رسيد اين بود كه خودم براي به دام انداختن وي دست به كار شوم. براي همين از پرستو كه يكي از بستگانم بود خواستم تا با داوود طرح دوستي بريزد و او را به محل قرار بكشاند.

وي ادامه داد: روز اتفاق به همراه 2 پسرعمويم و يكي از دوستانم به محل قرار رفتيم. مي خواستم داوود را به منزل يكي از دوستانم ببرم و هرطور شده است پولم را بگيرم. اگر هم پول را نداد با حكم جلبي كه داشتم او را تحويل پليس بدهم ولی نقشه ام نگرفت. براي همين ماشينش را دزدی كرديم ولی چون اسنادش نبود به دردم نمي خورد. همين شد كه براي انتقام ماشينش را آتش زدم. به گزارش همشهري، متهمان اين پرونده براي انجام بررسي هاي بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهي پايتخت قرار گرفته اند و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

چند روز پیش پسری به نام داوود درحالی‌که سوار بر خودروی 206خود بود به یکی از خیابان‌‌های شهرک غرب رفت تا با دختری به نام پرستو ملاقات کند. آنها به‌تازگی و از طری

واژه های کلیدی: تلگرام | پرونده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz