مقدار ترکیه زندان صندوق قانون زندانی

مقدار: ترکیه زندان صندوق قانون زندانی قانون اساسی نماینده مجلس خبر

گت بلاگز اخبار حوادث یک تصور اشتباه راجع به دوچرخه‌سواری

کارشناسان می‌گویند پیاده یا با دوچرخه به سرِکار رفتن شاید آنقدرها هم که ما تصور می‌کنیم طولانی و زمان‌بَر نباشد. 

یک تصور اشتباه راجع به دوچرخه‌سواری

یک تصور اشتباه راجع به دوچرخه سواری

عبارات مهم : دوچرخه

کارشناسان می گویند پیاده یا با دوچرخه به سرِکار رفتن شاید آنقدرها هم که ما تصور می کنیم طولانی و وقت بَر نباشد.

به گزارش ایسنا، متخصصان دانشگاه دولتی پنسیلوانیا در این رابطه تاکید دارند: علت مهم اینکه اکثریت مردم خودروی سواری را جهت حمل و نقل شهری روزانه ترجیح می دهند به این خاطر است که تصور می کنند جهت پیاده رفتن یا استفاده از دوچرخه، وقت کافی ندارند و اگر به این شیوه بخواهند به اداره و محل کار خود بروند بدون شک دیر می رسند.

این در حالی است که مطالعات این گروه از کارشناسان با همکاری ۲۵۲ دانشجو و ۲۵۳ استاد و پرسنل دانشگاه نشان داد زیاد افراد نسبت به مدت زمانی که مورد نیاز دارند تا با پای پیاده یا با دوچرخه به یک محل مشخص در شهر برسند اغلب غُلو می کنند و معمولا محاسبه زمانی آنها زیاد از مدت وقت واقعی است که جهت این منظور نیاز دارند.

یک تصور اشتباه راجع به دوچرخه‌سواری

در این بررسی حدود ۹۱ درصد از پرسنل و کارکنان نسبت به وقت مورد نیاز جهت پیاده روی، محاسبات اشتباه انجام داده بودند و ۹۳ درصد نیز در مورد مدت وقت مورد نیاز جهت جابه جایی با دوچرخه قضاوت نادرست و اغراق آمیز داشتند.

بنابر گزارش یونایتدپرس، همچنین این آمار در دانشجویان شرکت کننده در همین مطالعه به ترتیب ۵۵ و ۴۳ درصد بوده است.

کارشناسان می‌گویند پیاده یا با دوچرخه به سرِکار رفتن شاید آنقدرها هم که ما تصور می‌کنیم طولانی و زمان‌بَر نباشد. 

به گفته کارشناسان، جابه جایی درون شهری با دوچرخه یا پیاده اگرچه مزایای بسیاری به لحاظ سلامتی و محیط زیستی جهت همه انسان ها دارد ولی اکثریت مردم این روش ها را حتی آزمایش هم نمی کنند و تصور می کنند که به علت دوری راه، قادر به انجام آن نیستند در حالی که معمولا این یک باور غلط است و در عمل در بسیاری از موارد می توان با همین دو روش نیز به موقع به محل کار رسید.

واژه های کلیدی: دوچرخه | دانشگاه | پیاده رو | پیاده روی | پیاده روی | دوچرخه سواری | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz