مقدار ترکیه زندان صندوق قانون زندانی

مقدار: ترکیه زندان صندوق قانون زندانی قانون اساسی نماینده مجلس خبر

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران یک قدرت منطقه‌ای است / مکرون

رییس‌جمهور فرانسه تاکید کرد: کشور عزیزمان ایران یک قدرت منطقه‌ای است و باید نقشی سازنده در حل بحران‌های منطقه ایفا کند.

کشور عزیزمان ایران یک قدرت منطقه‌ای است / مکرون

مکرون: کشور عزیزمان ایران یک قدرت منطقه ای است

عبارات مهم : ایران

رییس جمهور فرانسه تاکید کرد: کشور عزیزمان ایران یک قدرت منطقه ای است و باید نقشی سازنده در حل بحران های منطقه ایفا کند.

به گزارش ایسنا، امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه روز چهارشنبه (امروز) در گفت وگو با روزنامه های الخبر و الوطن چاپ الجزایر، گفت: برقراری ثبات در منطقه خلیج (فارس) یک مساله کلیدی است و تنها راه حل جهت بحران لیبی نیز از طریق گفت وگوهای سیاسی ممکن خواهد بود.

کشور عزیزمان ایران یک قدرت منطقه‌ای است / مکرون

مکرون در ادامه گفت که فرانسه و الجزایر از میانجیگری شرکت ملل در این زمینه حمایت کامل می کنند.

وی همچنین گفت که مسابقه میان کشورهای حاشیه خلیج (فارس) و کشور عزیزمان ایران یک عنوان مورد نگرانی است و در اینجا نیز گفت وگو تنها راه حل کم کردن تنش ها به شمار می آید. موضع من در این زمینه همواره براق بوده و فرانسه مایل است نقش خود را به عنوان یک میانجی ایفا کند. گفت وگو میان کشور عزیزمان ایران و فرانسه جهت کم کردن شدت تنش ها در منطقه نیز قاطعانه است.

رییس‌جمهور فرانسه تاکید کرد: کشور عزیزمان ایران یک قدرت منطقه‌ای است و باید نقشی سازنده در حل بحران‌های منطقه ایفا کند.

رییس جمهور فرانسه تصریح کرد: واقعیت این است که کشور عزیزمان ایران یک قدرت منطقه ای است ولی باید نقشی سازنده در حل بحران های منطقه ای داشته باشد.

واژه های کلیدی: ایران | سازنده | فرانسه | الجزایر | رییس جمهور | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz